Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Λιγότερη χρήση προφυλακτικού λόγω κόστους

Παράγοντα μειωμένης χρήσης του προφυλακτικού από τους νέους αποτελεί το κόστος, όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ φαίνεται πως οι περισσότεροι νέοι κάνουν χρήση του προφυλακτικού μόνο σε περιστασιακές σχέσεις.Ειδικότερα, παρότι η πλειονότητα (85,9%) δηλώνει ότι γνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η μειωμένη χρήση του προφυλακτικού, ποσοστό 57% πιστεύει ότι το κόστος αποτρέπει τη συστηματική χρήση.

Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που επισημαίνουν οι μελετητές είναι ότι παρόλο που το επίπεδο των γνώσεων των νέων για το θέμα του ανδρικού προφυλακτικού είναι ικανοποιητικό, δυσκολία παρατηρείται στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην πράξη. Έτσι εξηγείται ότι ποσοστό 65,5% ζητά να ενημερωθεί από το ιατρικό προσωπικό σχετικά με τη χρήση του ανδρικού προφυλακτικού.Εξάλλου, συστηματικότερη ενημέρωση ζητούν οι νέοι και σχετικά με το θέμα των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, σύμφωνα με άλλη έρευνα του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε, το 96,7% του δείγματος γνώριζε τον όρο Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, και το 53% είχε ενημερωθεί για αυτά από τα ΜΜΕ. Το 17,7% είχε νοσήσει από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα στο παρελθόν, με τα κονδυλώματα να αναφέρεται ως συχνότερο. Για τους 283 από τους 300 ερωτηθέντες, το ανδρικό προφυλακτικό είναι η καλύτερη μέθοδος προστασίας, ενώ 209 ερωτηθέντες πιστεύουν πως ο βασικός παράγοντας αύξησης της συχνότητας εμφάνισης των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων είναι η μη χρήση προφυλακτικού.Τέλος, οι 289 από τους 300 πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη για συστηματικότερη ενημέρωση όσον αφορά τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου