Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Πλοία - - "Οικόπεδα"......


Καινούργια μέθοδος προστασίας από την πειρατεία...... ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Ελλάδα το κέντρο του κόσμου.Διαφωνεί κανείς...?