Μικρά ηφαίστεια μεθανίου εντόπισαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Πατρών στον Πατραϊκό Κόλπο. Ήδη άρχισαν έρευνες σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ώστε να διαπιστωθεί εάν η έκλυση μεθανίου συνδέεται με τη σεισμική δραστηριότητα, αλλά και εάν επηρεάζεται η ατμόσφαιρα πάνω από τη θαλάσσια περιοχή.

Επιπλέον, οι επιστήμονες ενημέρωσαν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας για το γεγονός ότι ο νέος λιμενοβραχίονας στο λιμάνι της Πάτρας έχει κατασκευαστεί πάνω από τα μικρά ηφαίστεια μεθανίου, ενώ θα εξεταστεί εάν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του έργου.

www.skai.gr