Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Απειλούνται εκατοντάδες είδη πουλιών

Τουλάχιστον 1227 είδη πουλιών απειλούνται με εξαφάνιση, παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο για το 2009, που κατάρτισε η IUCN (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης). Ιδαιτέρως κινδυνεύουν 192 είδη πουλιών, δύο παραπάνω είδη από το 2008.
Επίσης, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Στην Ελλάδα, 62 απειλούμενα είδη πουλιών και 16 σχεδόν απειλούμενα περιλαμβάνει ο επικαιροποιημένος Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Πουλιών της Ελλάδας που κατάρτισε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία.Η ταχύτατη εξαφάνιση ειδών της άγριας ζωής γίνεται πλέον με πρωτοφανείς ρυθμούς, παρά τα προγράμματα και δράσεις προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό οφείλεται συνήθως στον ανθρώπινο παράγοντα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) του οποίου ο πληθυσμός στην Ελλάδα παρουσιάζει ραγδαία μείωση.Παράλληλα όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις ειδών που, σε σχέση με την πρώτη έκδοση του Ελληνικού Κόκκινου Καταλόγου το 1992, έχουν αντίστροφη πορεία.

Για παράδειγμα, μετά την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για την προστασία τους, το καθεστώς διατήρησης ειδών, όπως τα δύο είδη πελεκάνων (Pelecanus crispus και Pelecanus onocrotalus) και η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), έχει βελτιωθεί."Το μήνυμα που μας δίνει ο Κόκκινος Κατάλογος της IUCN είναι ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε τη κατάσταση για πολλά Κινδυνεύοντα είδη. Απλά πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση και το ενδιαφέρον όλων μας για να στηρίξει δράσεις και πρωτοβουλίες διατήρησης και προστασίας της φύσης" λέει ο Τάσος Δημαλέξης, Επιστημονικός Διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

www.skai.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου