Έως το Μάρτιο του 2010 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο επαναπλημμυρισμός της λίμνης Κάρλας.Θα συγκρατεί τουλάχιστον 135 εκατομμύρια κυβικά νερό, ποσότητα που χρησιμοποιείται για την άρδευση του θεσσαλικού κάμπου.

Μέχρι σήμερα η λίμνη έχει γεμίσει με 20 εκατομμύρια κυβικά νερό και έχει αρχίσει ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.Οι κάτοικοι της περιοχής διαπιστώνουν ότι ήδη δημιουργείται ο υδροβιότοπος της λίμνης και τα πρώτα πτηνά έκαναν την εμφάνισή τους.Με τη χρήση του νερού της λίμνης, οι αγρότες θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις γεωτρήσεις για την άρδευση των χωραφιών τους.