Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Μισό δις ευρώ για φροντιστήρια!

Oι ελληνικές οικογένειες δαπανούν περίπου 449,17 εκατ. ευρώ για τα φροντιστήρια των παιδιών, που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό επισήμαναν σήμερα ο επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής πολιτικής της ΓΣΕΕ, καθηγητής Νίκος Μουζέλης και ο Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΓΣΣΕ, Μιχάλης Κουρουτός, οι οποίοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνας για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απο το 2005 μέχρι και το 2008. Κατά μέσο όρο, μια ελληνική οικογένεια δαπανά περίπου 7.250 ευρώ για δύο χρόνια προετοιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, τη μικρότερη επιτυχία έχουν υποψήφιοι από περιοχές με ανεργία και χαμηλή ανάπτυξη, ενώ στις.........

Διαβάστε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου