Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Όγδοος συνεχόμενος μήνας χωρίς παραγγελίες για ναυπηγήσεις!!!

Άλλος ένας µήνας χωρίς δυνατότητα αναφοράς σε νέα ναυπηγική παραγγελία!
Ηδη µετράµε οκτώ (8) συναπτούς µήνες χωρίς ‘πίνακες παραγγελιών… Ισως για πολλούς αυτό να είναι ευχάριστο – και πράγµατι είναι αν το εξετάσει κανείς από την πλευρά της ανάγκης ταχείας αποκατάστασης της ισορροπίας
προσφοράς και ζήτησης στην παγκόσµια αγορά ναυλώσεων.
Η προσοχή µας στρέφεται, λοιπόν, στην αντίθετη πλευρά του νοµίσµατος. Σε εκείνη των ακυρώσεων, όπου δεν µπορούν να λεχθούν και πολλά δεδοµένου
ότι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, σιγή επικρατεί και στα δύο στρατόπεδα.
Εκείνο των Ναυπηγών και το άλλο, της Πλοιοκτησίας. Βέβαιον είναι όµως ότι πολλά συζητιούνται, λίγα όµως γίνονται γνωστά.
Πώς να παραδεχτεί ο Ναυπηγός ότι έκανε έκπτωση στην τιµή όταν οι λοιποί αγοραστές µπορεί να ζητήσουν το ίδιο; Πώς να παραβεί ο Πλοιοκτήτης τον
‘κώδικα’ συµπεριφοράς και να δώσει στοιχεία της αναδιάταξης του στόλου του;
Ακόµη και εµείς, οι µεσίτες, έχουµε τις δεσµεύσεις µας. Δεν παραβαίνουµε όµως, ελπίζω, καµιά δέσµευση αν πούµε ότι, σε αντίθεση µε ό,τι συζητείται
ευρέως, ο αριθµός των ακυρώσεων, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, φαίνεται ότι είναι σαφώς µικρότερος του νοµιζόµένου. Εχουµε, άλλωστε και αυτή την τόσο
οξεία πρόσφατη και διαρκούσα άνοδο της ναυλαγοράς του bulkcarrier που δηµιουργεί δισταγµούς και ωθεί προς µαταίωση σχετικών σχεδίων!
Το προσεχές µέλλον φαίνεται να διαγράφεται ανιαρό! Ισως περάσουµε ήσυχο καλοκαίρι από την άποψη της ναυπηγικής.
Και ενώ στον τοµέα των χύδην φορτίων µια κάποια µικρή ελπίδα αισιοδοξίας δεν είναι εξωπραγµατική, η σκέψη µας βρίσκεται στους τοµείς των tankers και των containers, όπου η ανάκαµψη δεν φαίνεται στον ορίζοντα…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου