Στερεά πλαστικά που αντιδρούν στις αλλαγές του περιβάλλοντος αλλάζοντας... χρώμα δημιούργησαν αμερικανοί ερευνητές.

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γενιά "έξυπνων" πλαστικών, τα οποία θα δίνουν χρωματικό σήμα όταν είναι έτοιμα να σπάσουν, ή θα πυροδοτούν αυτομάτως μια χημική αντίδραση, η οποία θα τους επιτρέπει να σκληραίνουν ξανά μόνα τους στο σημείο που υφίσταται τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τέτοια πολυμερή πλαστικά που αλλάζουν χρώμα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως επικαλύψεις στα πάντα: από γέφυρες μέχρι φτερά αεροπλάνων, προειδοποιώντας..........

Διαβάστε περισσότερα.