Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Οι μισές επιταγές δεν εξοφλούνται στην ώρα τους…

Στο πυρ το εξώτερον, από το σύνολο των τραπεζών, έχουν πέσει οι λεγόμενες «επιταγές ευκολίας» που μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν οι τράπεζες για τους πελάτες τους. Πρόκειται για τις μεταχρονολογημένες επιταγές που μπορεί να εκδώσει κάποιος και τις οποίες οι τράπεζες όταν τις προσκόμιζαν οι πελάτες τους, τις προεξοφλούσαν νωρίτερα από την ημερομηνία λήξη τους.

Στο εξής και με γνώμονα τον αυξημένο κίνδυνο ικανότητας του πελάτη να ανταποκριθεί σε μελλοντικές υποχρεώσεις του λόγω της οικονομικής κρίσης, οι τράπεζες για να προχωρήσουν σε προεξόφληση, απαιτούν από επιχειρήσεις και ιδιώτες να προσκομίζουν, μαζί με την προς προεξόφληση επιταγή, και τιμολόγια ή αποδεικτικά έγγραφα ισόποσης αξίας ώστε να αποδεικνύεται ότι μεταξύ του εκδότη και του............

Διαβάστε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου