Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

ΣτΕ: Υποχρεωτικά αναδασωτέα κάθε καταστραφείσα ή αποψιλούμενη δασική έκταση

Η επταμελής σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1285/2009 απόφασή της έκανε μερικά δεκτή αίτηση ιδιοκτητών έκτασης στην θέση Βορινό Σκλαβούνι του Δήμου Βιλλίων Αττικής που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 5.3.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση στην εν λόγω περιοχή του Δήμου Βιλλίων.

Το Ε΄ Τμήμα, αναφέρει κατ΄ αρχάς στην απόφασή του ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον δασικό νόμο 998/1975, «κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα» με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο 117 του Συντάγματος. Η δε απόφαση αναδάσωσης πρέπει να είναι «πλήρως αιτιολογημένη ως προς το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης».

www.nafteboriki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου