Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

ΕΣΥΕ: Στα 2.086 τα πλοία του εμπορικού στόλου

Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Φεβρουάριο 2009, αριθμούσε συνολικά 2.086 πλοία, 39.554.679 κόρων ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ). Από τα πλοία αυτά 622 ήταν φορτηγά 14.903.657 ΚΟΧ, τα 528 δεξαμενόπλοια 22.906.121 ΚΟΧ και τα 936 επιβατηγά και λοιπά πλοία 1.744.901 ΚΟΧ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2000 - Φεβρουάριoς 2009 σημειώθηκε:

* Αύξηση της συνολικής δύναμης των πλοίων κατά 6%.
* Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων 44,7%.
* Μείωση των φορτηγών πλοίων σε ποσοστό 0,5%
* Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των φορτηγών πλοίων κατά 25,4%.
* Αύξηση των δεξαμενόπλοιων σε ποσοστό 15,5%.
* Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενόπλοιων κατά 62,5%.
* Αύξηση των επιβατηγών και λοιπών πλοίων σε ποσοστό 5,8%.
* Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των επιβατηγών και λοιπών πλοίων κατά 29,6%.

www.flash.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου