Εκτεταμένη ρύπανση με στερεά απόβλητα παρατηρείται γύρω από τη λίμνη Λυσιμαχία στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Περιμετρικά της λίμνης υπάρχουν παράνομες χωματερές με αστικά απορρίμματα.
Στο νερό καταλήγουν υγρά απόβλητα από βιομηχανικές μονάδες και ελαιοτριβεία της περιοχής καθώς δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Η ρύπανση μεταφέρεται στις εκβολές του Αχελώου ποταμού.