Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Ελλάδα, η χώρα των ειδικών επιδομάτων

«Ως αποδοχές του δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με το ν.2470/1997, νοούνται οι τακτικές αποδοχές, δηλαδή ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα και το επίδομα εξομάλυνσης, το κίνητρο απόδοσης καθώς και τα λοιπά τακτικά επιδόματα που καταβάλλονται τακτικά και σταθερά κατά μήνα και συνεντέλλονται με τη μηνιαία μισθοδοτική κατάσταση.»

Η περιγραφή αυτή, που ορίζει τις αποδοχές των δημόσιων λειτουργών στο επίσημο site του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι και η πλέον αντιπροσωπευτική της επικρατούσας κατάστασης στο..........

Διαβάστε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου