Σε σύσταση προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας προέβη την Τρίτη το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, το ΕΣΡ επέβαλλε πρόστιμα συνολικού ύψους 142.000 ευρώ σε ορισμένους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Αφορμή, ο τρόπος που καλύφθηκε από τα ΜΜΕ η ένοπλη επίθεση μαθητή του ΟΑΕΔ την περασμένη εβδομάδα.Το Συμβούλιο εκτιμά ότι οι τηλεοπτική σταθμοί "προβαίνουν σε αναπαραστάσεις, περιγραφές και σχολιασμούς, με τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και ηθική βλάβη σε ανήλικους, καθώς και κίνδυνο μίμησης εγκληματικών πράξεων".