Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Ανακαλύφθηκε το κέντρο ανθρώπινης σοφίας στον εγκέφαλο;

Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι για πρώτη φορά ανακάλυψαν το κέντρο της ανθρώπινης σοφίας στον εγκέφαλο, εντοπίζοντας τις περιοχές εκείνες που μας καθοδηγούν όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολα ηθικά διλήμματα, όπως δημοσιεύει το ΑΠΕ.Ο εντοπισμός έγινε με την αξιοποίηση λειτουργικών μαγνητικών τομογραφιών (fMRI) και διαπιστώθηκε ότι οι περιοχές που ενεργοποιούνται, περιλαμβάνουν όχι μόνο τα αναμενόμενα τμήματα του εγκεφάλου τα οποία σχετίζονται με την ικανότητα αφηρημένης σκέψης, αλλά και άλλες περιοχές -λιγότερο αναμενόμενες- όπου εμπλέκονται........

Διαβάστε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου